Przejdź do treści

Nauka XXX – czyli warto wiedzieć więcej…

Filmiki

Tro­chę kon­tro­wer­syjne, bar­dzo abs­trak­cyjne, nie­zwy­kle cie­kawe, nie­kiedy straszne, nie­kiedy śmieszne. Ro­bione dla stu­den­tów przez stu­den­tów. Filmy po­ka­zu­jące jak pro­mo­wać na­ukę w internecie.

Zapraszamy do oglądania naszych Filmów XXX. Nie będziecie żałować !

Filmy w Full HD

Rozwijasz siebie, rozwijasz świat

To, co szkodzi — uczy 

Nie wiadomo, o co chodzi

Gangster miał piec podobny do bramy triumfalnej. Warto czytać