Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘tramwaj’

Jakie rodzaje tramwajów jeżdżą po Poznaniu?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 11 Ja­kie ro­dzaje tram­wa­jów jeż­dżą po Poznaniu?

Jak się prowadzi tramwaj?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 11 Jak się pro­wa­dzi tramwaj?

Audycja 11 – Pociąg do nowoczesności, czyli o pojazdach szynowych

Czy ko­ja­rzony po­wszech­nie z XIX wie­kiem wy­na­la­zek, ja­kim jest po­jazd szy­nowy, ma ra­cję bytu w wieku XXI? Czy w po­ciągu jest kie­row­nica? Co to zna­czy no­wo­cze­sny tramwaj??