Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘technika’

Jakie tworzywa sztuczne występują w gospodarstwie domowym?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Ja­kie two­rzywa sztuczne wy­stę­pują w go­spo­dar­stwie domowym?

Jak długo rozkładają się tworzywa sztuczne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Jak długo roz­kła­dają się two­rzywa sztuczne?

Czy tworzywa sztuczne i polimery to to samo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Czy two­rzywa sztuczne i po­li­mery to to samo?

Czy można znaleźć dziedzinę, w której nie używa się tworzyw sztucznych?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Czy można zna­leźć dzie­dzinę, w któ­rej nie używa się two­rzyw sztucznych?

Audycja 26 – Co właściwie nazywamy plastikiem, czyli o tworzywach sztucznych

Co wła­ści­wie na­zy­wamy pla­sti­kiem, czyli o two­rzy­wach sztucznych

Czy technologia 3D w kinie to rewolucja czy moda?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 25 Czy tech­no­lo­gia 3D w ki­nie to re­wo­lu­cja czy moda?

Co byłoby, gdybyśmy wszystko widzieli płasko?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 25 Co by­łoby, gdy­by­śmy wszystko wi­dzieli płasko?

Audycja 25 – Jak oszukać własne oczy, czyli o technologii 3D

Jak oszu­kać wła­sne oczy, czyli o tech­no­lo­gii 3D

Podgląd: Shot news 5

Shot news 5

Podgląd: Silent Party — cicha dyskoteka

Silent Party — cicha dyskoteka

Strona 6 z 8 ‹ Pierwszy 3 4 5 6 7 8 Ostatni ›