Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘technika’

Podgląd: Konkurs w Poznaniu

Konkurs w Poznaniu

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 9

Shot Naukowy — Odcinek 9

Dr Anna Potocka

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Dr Anna Potocka

Czy odzież ekologiczna i odzież fair trade to to samo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy odzież eko­lo­giczna i odzież fair trade to to samo?

Gdzie jeszcze, poza produkcją odzieży, można stosować włókna naturalne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Gdzie jesz­cze, poza pro­duk­cją odzieży, można sto­so­wać włókna naturalne?

Czy wszystkie materiały naturalne są przyjazne środowisku?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy wszyst­kie ma­te­riały na­tu­ralne są przy­ja­zne środowisku?

Czy w Polsce wciąż uprawia się len?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy w Pol­sce wciąż upra­wia się len?

Audycja 32 – Jak wyhodować sobie koszulę, czyli o naturalnej odzieży

Jak z ro­śliny zro­bić ubra­nie? Czy eko­lo­giczne zna­czy spra­wie­dliwe? Czy włókna na­tu­ralne mogą kon­ku­ro­wać z wy­soko tech­no­lo­gicz­nie za­awan­so­wa­nymi włók­nami sztucz­nymi? Po co nam pa­pier z jedwabiu?

Podgląd: Shot news 8

Shot news 8

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 8

Shot Naukowy — Odcinek 8

Strona 4 z 8 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›