Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘powietrze’

W jakim kierunku będą się rozwijały samoloty?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 W ja­kim kie­runku będą się roz­wi­jały samoloty?

Czy latanie jest naprawdę niebezpieczne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 Czy la­ta­nie jest niebezpieczne?

Po co w samolocie silnik?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 Po co w sa­mo­lo­cie silnik?

Audycja 12 – Dlaczego samolot lata?

Co unosi sa­mo­lot w po­wie­trzu i czy ko­niecz­nie musi być to silnik?

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2