Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘plastik’

Jak długo rozkładają się tworzywa sztuczne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Jak długo roz­kła­dają się two­rzywa sztuczne?

Czy tworzywa sztuczne i polimery to to samo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Czy two­rzywa sztuczne i po­li­mery to to samo?

Jaki wpływ na przetwórstwo tworzyw sztucznych mogą mieć regulacje prawne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Jaki wpływ na prze­twór­stwo two­rzyw sztucz­nych mogą mieć re­gu­la­cje prawne?

Czy można znaleźć dziedzinę, w której nie używa się tworzyw sztucznych?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Czy można zna­leźć dzie­dzinę, w któ­rej nie używa się two­rzyw sztucznych?

Zasada 4R

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Za­sada 4R

Audycja 26 – Co właściwie nazywamy plastikiem, czyli o tworzywach sztucznych

Co wła­ści­wie na­zy­wamy pla­sti­kiem, czyli o two­rzy­wach sztucznych

Dlaczego materiały biodegradowalne mogą być szkodliwe?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Dla­czego ma­te­riały bio­de­gra­do­walne mogą być szkodliwe?

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2