Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘media’

Audycja 24 – Czy można prześwietlić zdjęcie cyfrowe? Czyli o aparatach fotograficznych

Jak spra­wić, żeby na­sze oczy to, co pła­skie, wi­działy prze­strzen­nie? Po co nam w ki­nie 3D oku­lary? Czy tech­no­lo­gia 3D to prze­łom w hi­sto­rii kinematografii? 

Czy roboty w dalszym ciągu będą pojawiać się w filmach?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Czy ro­boty w dal­szym ciągu będą po­ja­wiać się w filmach?

Audycja 21 – Co widać na plazmie? Czyli o telewizorach

Co to jest te­le­wi­zja HD? Czym się różni pla­zma od LCD? Jak ob­raz ze stu­dia po­ja­wia się w na­szym telewizorze? 

Co to jest RSS?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 20 Co to jest RSS?

Skąd nasz odbiornik wie, jaką stację wybraliśmy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 20 Skąd nasz od­bior­nik wie, jaką sta­cję wybraliśmy?

Co musi się znaleźć w odbiorniku radiowym?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 20 Co musi się zna­leźć w od­bior­niku radiowym?

Jak nadaje radio?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 20 Jak na­daje radio?

Audycja 20 – Transmisja na żywo, czyli jak działa radio?

Co to są fale ra­diowe? Jak to się dzieje, że prze­no­szą głos pre­zen­tera z roz­gło­śni do na­szego domu? Jak bę­dzie roz­wi­jać się radio?

Podgląd: Telewizja studentów

Telewizja studentów

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2