Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘historia’

Czy zawód fotoreportera kiedyś zniknie?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 24 Czy za­wód fo­to­re­por­tera kie­dyś zniknie?

Jak przebiegał rozwój aparatów cyfrowych?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 24 Jak prze­bie­gał roz­wój apa­ra­tów cyfrowych?

Jaka jest historia aparatu fotograficznego?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 24 Jaka jest hi­sto­ria apa­ratu fotograficznego?