Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘handel’

Podgląd: Marketing internetowy

Marketing internetowy

Czy można go używać również do konserwacji tkanin?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy można go uży­wać rów­nież do kon­ser­wa­cji tkanin?

Do czego można wykorzystać papier jedwabny?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Do czego można wy­ko­rzy­stać pa­pier jedwabny?

Czy do jego produkcji faktycznie stosuje się odpady jedwabne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy do jego pro­duk­cji fak­tycz­nie sto­suje się od­pady jedwabne?

Czym papier jedwabny różni się od zwykłego?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czym pa­pier je­dwabny różni się od zwykłego?

Czy odzież ekologiczna i odzież fair trade to to samo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy odzież eko­lo­giczna i odzież fair trade to to samo?

Jakie warunki musi spełnić produkt, żeby nosić miano fair trade?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Ja­kie wa­runki musi speł­nić pro­dukt, żeby no­sić miano fair trade?

Skąd wiadomo, że odzież pochodzi ze sprawiedliwego handlu?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Skąd wia­domo, że odzież po­cho­dzi ze spra­wie­dli­wego handlu?

Sprawiedliwy handel kojarzy nam się głównie z żywnością. Czy słusznie?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Spra­wie­dliwy han­del ko­ja­rzy nam się głów­nie z żyw­no­ścią. Czy słusznie?