Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘chomik’

Audycja 37 — Chomik w kosmosie, czyli jak ugryźć marsjański księżyc

Jak wy­słać sondę w ko­smos? Po co ba­dać grunt i dla­czego aku­rat na Fo­bo­sie? I jaka w tym wszyst­kim rola Chomika?

Jak penetrator wbija się w grunt?

Do­da­tek do au­dy­cji 37 Jak pe­ne­tra­tor wbija się w grunt?

Gdzie jeszcze planujemy je posyłać?

Do­da­tek do au­dy­cji 37 Gdzie jesz­cze pla­nu­jemy je posyłać? 

Czy Chomik jest pierwszym zbudowanym w Polsce penetratorem?

Do­da­tek do au­dy­cji 37 Czy Cho­mik jest pierw­szym zbu­do­wa­nym w Pol­sce penetratorem?

Czy chomik będzie jedynym w misji Fobos Grunt narzędziem do pobierania próbek gruntu?

Do­da­tek do au­dy­cji 37 Czy cho­mik bę­dzie je­dy­nym w mi­sji Fo­bos Grunt na­rzę­dziem do po­bie­ra­nia pró­bek gruntu?