Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘biologia’

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 7

Shot Naukowy — Odcinek 7

Audycja 27 – Jak rozłożyć reklamówkę, czyli historia worka foliowego

W czym naj­le­piej no­sić za­kupy? Z czego zro­bione są torby bio­de­gra­do­walne? Gdzie naj­le­piej wy­rzu­cać foliówki?

Paszporty biometryczne

Do­da­tek do au­dy­cji nr 3 Pasz­porty biometryczne

Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazu

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Roz­po­zna­wa­nie i prze­twa­rza­nie obrazu

Biokomputer i komputer kwantowy

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Bio­kom­pu­ter i kom­pu­ter kwantowy

Audycja 2 – Prąd płynie, prąd nie płynie, czyli wszystko o komputerach

Prąd pły­nie, prąd nie pły­nie, czyli wszystko o komputerach

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2