Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘bariera dźwięku’

Audycja 34 — Złap mnie, jeśli potrafisz, czyli o prędkości

Co to jest ba­riera dźwięku? Jak musi być skon­stru­owany sa­mo­lot, żeby ją prze­kro­czyć? Co ma wspól­nego sie­dem­na­sto­wieczny pol­ski szlach­cic z Concorde’m? Złap mnie, je­śli po­tra­fisz, czyli o prędkości