Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘bankomat’

Ile osób płaci zbliżeniowo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 5 Ile osób płaci zbliżeniowo?

Co ludzie robią, gdy bankomat nie działa?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 5 Co lu­dzie ro­bią, gdy ban­ko­mat nie działa?

Audycja 5 – Jak płacić bez pieniędzy?

Pro­gram o tym, skąd wła­ści­wie ban­ko­mat wie, ile chcemy od niego pie­nię­dzy oraz o no­wo­cze­snych spo­so­bach pła­ce­nia bez uży­wa­nia gotówki.