Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘astronomia’

Audycja 36 — Jak zajrzeć do nieba, czyli o teleskopach

Co to jest te­le­skop spek­tro­sko­powy? Jak spoj­rzeć przez te­le­skop Hubble’a?Czy na­uko­wiec pa­trząc w niebo zo­ba­czy wię­cej niż ama­tor? Co to jest te­le­skop spek­tro­sko­powy? Jak spoj­rzeć przez te­le­skop Hubble\«a?Czy na­uko­wiec pa­trząc w niebo zo­ba­czy wię­cej niż amator?