Przejdź do treści

Czy Chomik jest pierwszym zbudowanym w Polsce penetratorem?

Do­da­tek do au­dy­cji 37

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Audycja źródłowa:

Pozostałe dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe