Przejdź do treści

Audycja 34 — Złap mnie, jeśli potrafisz, czyli o prędkości

Co to jest ba­riera dźwięku? Jak musi być skon­stru­owany sa­mo­lot, żeby ją prze­kro­czyć? Co ma wspól­nego sie­dem­na­sto­wieczny pol­ski szlach­cic z Concorde’m?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe