Przejdź do treści

Audycja 31 – Kurczak sojowy, czyli czym zastąpić mięso?

Czy lu­dzie są ra­czej mięso czy ro­śli­no­żerni? Co bar­dziej szko­dzi śro­do­wi­sku? Dla­czego soja, a nie fa­sola? Jak zro­bić we­ge­ta­riań­ską wę­dlinę o smaku kurczaka? 

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe