Przejdź do treści

Audycja 30 – Jak upiec chleb świeży przez dwa lata, czyli o konserwantach i przechowywaniu żywności

Co to są kon­ser­wanty? czy są szko­dliwe? czym mleko UHT różni się od zwy­kłego? Czy glu­ten psze­niczny, do­da­wany do pie­czywa, to też konserwant?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Stacje Radiowe