Przejdź do treści

Audycja 29 – Czym pachnie aromat identyczny z naturalnym? Czyli jak stworzyć zapach

Czym różni się za­pach od aro­matu? jak wy­do­być za­pach z ro­ślin? Czy za po­mocą za­pa­chu można ma­ni­pu­lo­wać ludźmi? 

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe