Przejdź do treści

Audycja 28 – Jak z zupy zrobić proszek

Jak z zupy zro­bić pro­szek, z któ­rego da się zro­bić zupę, czyli o prze­two­rzo­nej żyw­no­ści. Jak roz­pu­ścić kawę i usu­szyć mięso? czy dieta zło­żona z zu­pek chiń­skich jest wartościowa?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe