Przejdź do treści

Audycja 27 – Jak rozłożyć reklamówkę, czyli historia worka foliowego

W czym naj­le­piej no­sić za­kupy? Z czego zro­bione są torby bio­de­gra­do­walne? Gdzie naj­le­piej wy­rzu­cać foliówki?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Stacje Radiowe