Przejdź do treści

Audycja 24 – Czy można prześwietlić zdjęcie cyfrowe? Czyli o aparatach fotograficznych

Jak spra­wić, żeby na­sze oczy to, co pła­skie, wi­działy prze­strzen­nie? Po co nam w ki­nie 3D oku­lary? Czy tech­no­lo­gia 3D to prze­łom w hi­sto­rii kinematografii? 

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe