Przejdź do treści

Audycja 22 – Czy laser umie czytać? Czyli o płytach

Dla­czego wgłę­bie­nia są lep­sze niż plamki? Jak wy­tło­czyć płytę? czy kom­pakty mają przyszłość?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe