Przejdź do treści

Audycja 20 – Transmisja na żywo, czyli jak działa radio?

Co to są fale ra­diowe? Jak to się dzieje, że prze­no­szą głos pre­zen­tera z roz­gło­śni do na­szego domu? Jak bę­dzie roz­wi­jać się radio?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe