Przejdź do treści

Audycja 19 – Jak zmywa zmywarka? Czyli tajemnice urządzeń domowych

Co to są mi­kro­fale? Jak prze­biega pra­nie? Przyj­rzyj się pracy naj­bar­dziej oczy­sti­wych do­mo­wych sprzętów.

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe