Przejdź do treści

Audycja 18 – Najciemniej pod latarnią, czyli co nam właściwie przyświeca?

Kto tak na­prawdę wy­na­lazł ża­rówkę? Jak po­wie­dzieć „dioda elek­tro­lu­mi­ne­scen­cyjna” w skró­cie? czym bę­dziemy świe­cić w przyszłości?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Stacje Radiowe