Przejdź do treści

Audycja 17 – Czysta woda zdrowia doda, ale skąd ją wziąć

Czy bez­piecz­nie jest pić wodę z kranu. Do czego w oczysz­czalni po­trzebne są pier­wot­niaki. Co osady ze ście­ków mają wspól­nego z drogami?

Wszystko o oczysz­cza­niu ścieków

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Stacje Radiowe