Przejdź do treści

Audycja 15 – Jak się ogrzać, nie paląc?

Czyli o no­wo­cze­snych spo­so­bach na to, żeby nie marznąć.

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe