Przejdź do treści

Audycja 13 – Czy szklane domy mogą się potłuc? Czyli o nowych materiałach w budownictwie

Czy Ste­fan Że­rom­ski miał dar ja­sno­wi­dze­nia? Czy szklane domy na­prawdę są ze szkła? Czym się różni szklana szyba od szkla­nej elewacji?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe