Przejdź do treści

Audycja 12 – Dlaczego samolot lata?

Co unosi sa­mo­lot w po­wie­trzu i czy ko­niecz­nie musi być to silnik?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe