Przejdź do treści

Informacje :: Redakcja

Redakcja
Pimp My Mind

Ra­dio AFERA
ul. św. Ro­cha 11a
61–142 POZNAŃ

te­le­fon emi­syjny +48 61 875 02 13
te­le­fon re­dak­cyjny +48 61 665 24 47
Fax +48 61 665 24 46

Piotr Gra­czyk – opra­co­wa­nie kon­cep­cji pro­gramu, kie­ro­wa­nie i nadzór

Agnieszka Wa­sil­czyk-Kry­ger – opra­co­wa­nie tre­ści, pro­du­centka merytoryczna

Adam Pie­ron – montażysta

Agnieszka Książ­kie­wicz – dzien­ni­karka

Ma­te­usz Chły­stun – dziennikarz

Piotr Ka­lina – dzien­ni­karz i lektor