Przejdź do treści

Kontakt

Redakcja wortalu „Nauka i Postep”

Po­li­tech­nika Poznańska
Dział In­for­ma­cji i Promocji
pl. M. Skło­dow­skiej-Cu­rie 5
60–965 Poznań

tel. 61 665 3980


Redaktor wortalu

Li­dia lesz­czyń­ska lidia.​leszczynska@​put.​poznan.​pl

Członkowie redakcji wortalu

Jo­lanta Szajbe – jolanta.​szajbe@​put.​poznan.​pl

Pimp My Mind

Piotr Gra­czyk – piotr.​graczyk@​afera.​com.​pl

Shot naukowy

Ja­ro­sław Kę­dzier­ski – jaroslaw.​kedzierski@​tvp.​pl