Przejdź do treści

Wydarzenia / Konferencje
Październik 2012
P W Ś C P S N
« Kwiecień 2012    
1234567
811121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Legenda KonferencjeImprezy i EventySeminariaAmbienty
Nazwa wydarzenia: Miasto: Rodzaj wydarzenia:  

Lista konferencji: Październik 2012

Podgląd: Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

Termin: 9-10 października 2012

In­stytut Bi­blio­te­ko­znaw­stwa i In­for­macji Na­ukowej UMCS w Lu­blinie ser­decznie za­prasza na mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­rencję na­ukową „Bi­blio­teka, Książka, In­for­macja i In­ternet 2012”, która od­bę­dzie się w dniach 9–10 paź­dzier­nika 2012 r. w Lu­blinie. W trakcie kon­fe­rencji chcie­li­byśmy do­konać prze­glądu za­równo stanu badań na­uko­wych, jak i roz­wiązań prak­tycz­nych w na­stę­pu­ją­cych ob­sza­rach te­ma­tycz­nych: 1. Bi­blio­teki cy­frowe, re­po­zy­toria wiedzy, katalogi […]