Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘zegarek’

Podgląd: Przestawianie czasu – czy to konieczne?

Przestawianie czasu – czy to konieczne?

Z trze­ciej na drugą, w noc zimną i długą. Przy­po­mi­namy, że w nocy z so­boty na nie­dzielę prze­sta­wiamy ze­garki z godz. 3.00 na 2.00 w nocy. (Oczy­wi­ście za­zwy­czaj ro­bimy to albo wie­czo­rem przed, albo rano po, bo kto nor­malny wstaje o 3.00, aby prze­su­nąć wska­zówkę?). Dzięki temu zy­sku­jemy do­dat­kowo jedną go­dzinę snu. Tak na­prawdę to wra­camy do czasu „nor­mal­nego”, zi­mo­wego, bo­wiem […]