Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘zapach’

Jakie są związki zapachu z pamięcią?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 29 Ja­kie są związki za­pa­chu z pa­mię­cią?

Jakie badania nad węchem prowadzi się na świecie?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 29 Ja­kie ba­da­nia nad wę­chem pro­wa­dzi się na świe­cie?

Ciekawostki o zapachach

Do­da­tek do au­dy­cji nr 29 Cie­ka­wostki o za­pa­chach

Co nie istnieje w naturze?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 29 Co nie ist­nieje w na­tu­rze?

Jakich zapachów używa się do produkcji perfum?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 29 Ja­kich za­pa­chów używa się do pro­duk­cji per­fum?

Audycja 29 – Czym pachnie aromat identyczny z naturalnym? Czyli jak stworzyć zapach

Czym różni się za­pach od aro­matu? jak wy­do­być za­pach z ro­ślin? Czy za po­mocą za­pa­chu można ma­ni­pu­lo­wać ludźmi? 

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2