Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘śmieci’

Czy istnieją regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Czy ist­nieją re­gu­la­cje prawne do­ty­czące go­spo­da­ro­wa­nia od­pa­dami?

Jakie znasz sposoby utylizacji odpadów?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Ja­kie znasz spo­soby uty­li­za­cji od­pa­dów?

Audycja 16 – Czy wystarczy wyrzucić śmieci?

Co się dzieje ze śmie­ciami, które wy­rzu­ci­li­śmy? Jak się ich po­zbyć? Do czego wy­ko­rzy­stać?

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2