Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘silnik’

Podgląd: Lotnictwo transportowe

Lotnictwo transportowe

Kto organizuje zawody robotów sumo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Kto or­ga­ni­zuje za­wody ro­bo­tów sumo?

Jakie roboty aktualnie powstają?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Ja­kie ro­boty ak­tu­al­nie po­wstają?

Audycja 23 – Czy mieszka z Tobą robot?

Czy mieszka z Tobą ro­bot?

W jakim kierunku będą się rozwijały samoloty?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 W ja­kim kie­runku będą się roz­wi­jały sa­mo­loty?

Czy latanie jest naprawdę niebezpieczne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 Czy la­ta­nie jest nie­bez­pieczne?

Po co w samolocie silnik?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 Po co w sa­mo­lo­cie sil­nik?

Audycja 12 – Dlaczego samolot lata?

Co unosi sa­mo­lot w po­wie­trzu i czy ko­niecz­nie musi być to sil­nik?

Jakie silniki hybrydowe są obecnie popularne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 10 Ja­kie sil­niki hy­bry­dowe są obec­nie po­pu­larne?

Czy łatwiej jest zrobić katalizator do silnika benzynowego czy do diesla?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 10 Czy ła­twiej jest zro­bić ka­ta­li­za­tor do sil­nika ben­zy­no­wego czy do die­sla?

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2