Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘prąd’

Zagrożenie

Do­da­tek do au­dy­cji nr 3 Za­gro­że­nie

Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazu

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Roz­po­zna­wa­nie i prze­twa­rza­nie ob­razu

Gdzie znajdziemy komputery kwantowe i biokomputery

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Gdzie znaj­dziemy kom­pu­tery kwan­towe i bio­kom­pu­tery

Biokomputer i komputer kwantowy

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Bio­kom­pu­ter i kom­pu­ter kwan­towy

Zmniejszanie komputerów

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Zmniej­sza­nie kom­pu­te­rów

Audycja 2 – Prąd płynie, prąd nie płynie, czyli wszystko o komputerach

Prąd pły­nie, prąd nie pły­nie, czyli wszystko o kom­pu­te­rach

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2