Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘poty’

Podgląd: Dbanie o sylwetkę będzie lżejsze?

Dbanie o sylwetkę będzie lżejsze?

Po­dobno przed wa­ka­cjami si­łownie prze­ży­wają praw­dziwe ob­lę­żenie. Część osób przed wyj­ściem na plażę chce za­dbać o swoją syl­wetkę po zimie, wy­ci­skając siódme poty. Czy jednak warto? Nie warto, jeśli za­wierzy się wy­nikom ka­na­dyj­skich badań. We­dług nich ćwi­czenia z lżej­szymi cię­żar­kami są równie sku­teczne jak te z cięż­kimi. Trzeba tylko wy­konać więcej po­wtó­rzeń by uzy­skać ten […]