Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘OpenSky’

Kiedy w ramach Open Sky zostanie wystrzelona rakieta?

Do­da­tek do Au­dy­cji 35 Kiedy w ra­mach Open Sky zo­sta­nie wy­strze­lona ra­kieta? 

Jakie są szanse na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytej w projekcie Open Sky?

Do­da­tek do Au­dy­cji 35 Ja­kie są szanse na prak­tyczne wy­ko­rzy­sta­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści zdo­by­tej w pro­jek­cie Open Sky? 

Czym zajmują się uczestnicy projektu OpenSky?

Do­da­tek do Au­dy­cji 35 Czym zaj­mują się uczest­nicy pro­jektu Open­Sky?