Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘lorraine’

Podgląd: Idealnie piękna dziewczyna

Idealnie piękna dziewczyna

Cho­ciaż nie zda­jemy sobie sobie z tego sprawy na co dzień, w twa­rzach więk­szości ludzi prawa i lewa strona twarzy jest zu­pełnie inna. Tym­czasem ide­alne piękno tkwi w sy­me­trii – tak twier­dził już Le­onardo da Vinci. Po­twier­dzili to na­ukowcy, eks­perci z firmy Lor­raine, którzy twarz osiem­na­sto­let­niej Bry­tyjki Flo­rence Col­gate uznali za naj­bliższą ideału piękna. Najpiękniejsza […]