Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘helen wills’

Podgląd: Można już usłyszeć myśli

Można już usłyszeć myśli

Pewnie nieraz chcie­li­ście wie­dzieć o czym myśli ktoś, kogo wła­śnie wi­dzicie. Czy chcie­li­by­ście, aby ktoś sły­szał wasze myśli? Pewnie nie. Ale są sy­tu­acje, w któ­rych moż­li­wość od­czy­ty­wania myśli by­łaby na wagę złota. Na­ukowcy od lat pró­bują zro­zu­mieć, jak działa mózg, jak po­wstają w nim myśli i jak można je od­czy­tywać. Udało się to na­ukowcom z […]