Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ciemność’

Podgląd: Widzę ciemność! Ale mam internet ;)

Widzę ciemność! Ale mam internet ;)

Ciem­ność! Wi­dzę ciem­ność! Ciem­ność wi­dzę! Czy wkrótce tak jak bo­ha­ter Sek­smi­sji bę­dziemy krzy­czeć gdy za­pad­nie zmrok? Z rynku zni­kają wła­śnie wy­na­le­zione przez Edi­sona ża­rówki. Jak tak da­lej pój­dzie jego wy­na­la­zek bę­dzie można zo­ba­czyć tylko w mu­zeum tech­niki. Z rynku wy­co­fy­wane są wła­śnie ża­rówki 60-Wa­­towe, za­tem bę­dziemy mu­sieli się cał­ko­wi­cie prze­rzu­cić na oświe­tle­nie ener­go­osz­czędne, ha­lo­ge­nowe lub LE­Dowe. Ale to nie […]