Przejdź do treści

Shot Naukowy – Odcinek 21

  • Lac1978

    Zanim zo­ba­czyłem, za­sta­na­wiałem się, czemu do­tych­czas było 0 ko­men­tarzy. Teraz już wiem. Szkoda słów.