Przejdź do treści

Audycja 45 — Proszę o uśmiech, czyli o zdjęciach rentgenowskich

Czy to na­prawdę Roe­ntgen od­krył pro­mienie rent­gena? Jak to się dzieje, że mo­żemy nimi sfo­to­gra­fować nasze wnę­trze? Jak po­wstaje takie zdjęcie i czy bez­piecznie mo­żemy je sobie pstrykać?

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Stacje Radiowe