Przejdź do treści

Jaka jest trwałość płyt CD?

Do­datek do au­dycji nr 22

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Audycja źródłowa:

Pozostałe dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe
  • Gra1985

    Nie­stety tako to już jest, że płyty nie wy­trzy­mują długo, ale kto wie, może M-​Disc zmienią tą tendencje?