Przejdź do treści

Czy większy wpływ na bezpieczeństwo ma człowiek czy systemy?

Do­datek do au­dycji nr 9

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Audycja źródłowa:

Pozostałe dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe