Przejdź do treści

Czy płatności zbliżeniowe mają szansę się upowszechnić?

Do­datke do au­dy­cji nr 5

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your brow­ser.

Audycja źródłowa:

Pozostałe dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe