Przejdź do treści

Audycja 43 — Teleportuj mnie, Scotty!

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Jak to ro­bili w Star­Treku? Co to są zja­wiska kwan­towe i co mają wspól­nego z teleportacją?

Stacje Radiowe