Przejdź do treści

Audycja 7 – Jak się nie zgubić, czyli o systemach nawigacji

Jak do­trzeć naj­prostszą drogą z punktu A do punktu B, nie gu­biąc się po drodze i nie stojąc w kor­kach? Skąd sa­te­lita wie, że to wła­śnie nas ma pil­nować? Dla­czego czasem za­miast do domu pro­wadzi nas wprost do jeziora?

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe